Sök:

Spetsar

Är det som gör pilen!

Vi för en rad olika spetsar till varierande skaft och material.

En tyngre spets påverkar pilen så att den böjer sig mer, vi brukar kalla det att den får en mjukare spine, dessutom påverkas pilens balanspunkt så att den hamnar närmare spetsen.

Normalt brukar man hålla balanspunkten
(Front Of Center : F.O.C)
8-12% framför mitten på pilen. (10-15% på pilar avsedda för jakt)

AMO-Standard F.O.C. balance formel:

F.O.C. % = 100 x (A-L/2)
                              L

L=Pilens längd från nockskåran till slutet på skaftet.

A=Längden från botten på nockskåran till den punkt där den kompletta pilen balanserar.

Olika design på spetsen ger en påverkan på luftmotståndet-areodynamiken...

En väldigt trubbig spets ger ett högre luftmotstånd som ger en pil som faller snabbare mot marken på längre avstånd, likaså påverkar en jaktspets med fasta blad på samma sätt.

Jaktspetsar är en annan typ avsedda för jakt på vilt. Funktionen är att med en eller flera eggar skära av blodkärl för att momentant skapa ett blodtrycksfall och därmed chock.

Vi rekommenderar att använda trebladiga spetsar som ger optimerade flygegenskaper tillsammans med maximal verkan.

Den skytt som har en båge/pilkombination med lägre prestanda kan med fördel använda en tvåbladig spets. Denna ger ca 10% bättre penetration.

Mekaniska spetsar, för eller emot?
Dagens ytterst effektiva compoundbågar med mycket höga pilhastigheter +300 fps (+90 m/s) ger effekter på pilgången som kan vara till besvär. En rätt använd mekanisk spets av god konstruktion fungerar utmärkt på medelstort vilt som rådjur och vitsvanshjort.

Mer om jakt med pilbåge på: www.bagjakt.org

På många spetsar avsedda för tavelskytte kan vikten justeras.

Ett exempel är Eastons brytspetsar som kan justeras i 10 grains intervall genom att klippa av ett segment.