Sök:
 

Valet av pilhylla beror på hur du har valt att släppa pilen:

Avtryck/releaser väljer du en hylla som stödjer pilen från undersidan, sk trampolinhylla eller en hylla som under pådrivningsfasen faller undan sk. fallhylla eller stationära funktionsäkta borsthyllor.

Pilen occillerar/svänger mycket litet vid skytte med avtryckare. Moderna fallhyllor

 
Fingersläpp behöver du en pilhylla som stödjer pilen i sidled och gärna fjädrar undan vid kontakt sk. Flipperhylla och/eller har en sk. plunger som stöder pilen i sidled och som medger justering av läget. Detta är beroende av att fingrarna slänger strängen åt sidan och strängen rör sig i en slalomformad bana framåt under pådrivningsfasen samt att pilen svänger kraftigt.