Sök:
 
Transport av pilbågen och pilarna kräver någon form av skydd.

Hådra väskor fungerar bäst vid resor till utlandet med flyg och tåg. Kom ihåg att flygbolagen ofta tar ut en avgift om kollit väger över 20 eller 23 kg...
 
Det vi har som håller pilarna kallas på bågskyttespråk: Koger!

Dessa finns för Tavleskytte där pilarna är riktade framåt för att lätt nå dem, dock är det mer problematiskt i skogen där pilens ände tar i vegetationen under förflyttning, då är ett fältskytte eller hölsterkoger bättre med pilarna riktade bakåt.

För jakt på vilt används vanligen ett koger som monterats på bågen, Sk bågkoger.  Dessa rymmer oftast mellan fyra och åtta pilar.